Warwick

1 Wynik / Strona 1 z 1

Tło
CAGE

Wielka Brytania

CAGE: Bogaci Brytyjczycy kreują politykę

Naukowcy z CAGE Uniwersytetu Warwick sporządzili raport, z którego wynika, że w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost prywatnych prezentów dla partii politycznych. Daje to darczyńcom możliwość kreowania polityki w Wielkiej Brytanii. Z raportu sporządzonego przez naukowców z CAGE wynika, że prywatni darczyńcy coraz częściej obdarowują wybrane partie polityczne znacznymi kwotami pieniędzy. W konsekwencji „niewielka liczba bardzo bogatych osób jest w stanie wywierać znaczący wpływ na politykę UK” – informuje „The […]

today23/11/2022 18

0%
Zazwalaj na powiadomienia OK Nie dziękuję