społeczeństwo

1 Wynik / Strona 1 z 1

Tło
Obszary

Wielka Brytania

Obszary przybrzeżne coraz biedniejsze

Według najnowszego raportu najgorzej z kryzysem radzą sobie ludzie zamieszkujący obszary przybrzeżne Wielkiej Brytanii. Politycy muszą dostrzec rosnące nierówności i starać się im przeciwdziałać. Badania ujawnione w najnowszym raporcie pokazują, że prawie jedna na pięć miejsc pracy jest płatna poniżej płacy wystarczającej na utrzymanie. Dochód gospodarstwa domowego jest prawie 3000 funtów niższy niż w obszarach innych niż przybrzeżne. Ponadto problemy, z jakimi muszą się borykać tamtejsi mieszkańcy, to: słabsza opieka […]

today29/01/2023 13

0%
Zazwalaj na powiadomienia OK Nie dziękuję