Świat

„Nie” dla zmiany płci w Bułgarii

today08/03/2023 31

Tło
share close

„Nie” dla sądowej zmiany płci, tak orzekł Sąd Najwyższy w Bułgarii . „Jest to niedopuszczalne w aktualnym stanie prawnym obowiązującym w Bułgarii”.

Nie -dla sądowej zmiany p lci w Bułgarii
Fot. Pixabay

Sąd w Bułgarii podkreślił, że: „płeć jest rozpoznawana przy urodzeniu i określa człowieka do chwili śmierci”. W orzeczeniu można również przeczytać, że „zmiana płci danej osoby miałaby negatywny wpływ na jej ewentualnego współmałżonka i dzieci oraz mogłaby doprowadzić do zaistnienia między osobami tej samej płci wzajemnej relacji formalnej właściwej małżeństwu, co byłoby sprzeczne z bułgarską Konstytucją”.
Sąd wyraźnie zaznaczył, że: „Prawo materialne obowiązujące na terytorium Republiki Bułgarii nie przewiduje możliwości przeprowadzenia na drodze postępowania sądowego, w oparciu o przepisy ustawy o ewidencji ludności, zmiany danych dotyczących płci, imienia i nazwiska oraz jednolitego numeru cywilnego w aktach stanu cywilnego wnioskodawcy podającego się za osobę transpłciową”. Orzeczenie to jest stanowcze i kończy cały okres dotychczasowej rozbieżności w doktrynie prawa. Do momentu tego orzeczenia zdarzały się w Bułgarii wyroki zakazujące zmianę płci ale i takie, które na to zezwalały.

Dwa lata wcześniej wyrok bułgarskiego Trybunału Konstytucyjnego orzekł, że: „Pojęcie płci, zgodnie z Konstytucją, powinno być rozumiane wyłącznie w sensie biologicznym, co jest przejawem powrotu do fundamentalnych zasad prawa”. Sąd Najwyższy jakby przypieczętował jedynie wcześniejszy wyrok TK, mówiąc wyraźnie, że: „Konstytucja i całe ustawodawstwo bułgarskie opierają się na zrozumieniu binarnej natury gatunku ludzkiego, płeć jest rozpoznawana przy urodzeniu i determinuje człowieka do chwili śmierci, ma istotny wpływ na wiele aspektów życia, określa konstytucyjny status osób w stosunkach społecznych, w tym w ramach instytucji małżeństwa, rodziny i macierzyństwa”.

Mecenas Katarzyna Klimowicz, analityk Instytutu Ordo Iuris, uważa, że: „Wyrok bułgarskiego Sądu Najwyższego jest kolejnym przykładem przywiązania tego państwa do uniwersalnych i obiektywnych zasad oraz naturalnego ładu społecznego. Wcześniej tamtejszy Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność Konwencji Stambulskiej z bułgarską Konstytucją, trafnie podkreślając, że przyjęcie założeń ideologii gender, na których opiera się Konwencja, w praktyce uniemożliwia skuteczną walkę z przemocą wobec kobiet. Ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego także staje w obronie natury człowieka, tworząc tamę na drodze procesu dekonstruowania kategorii płci”.

 

 

Napisane przez: Sylwia Wityńska

Oceń

0%
Zazwalaj na powiadomienia OK Nie dziękuję