Wielka Brytania

Dwujęzyczność a rozwój dziecka polonijnego

today28/03/2023 26

Tło
share close

„Dwujęzyczność a rozwój dziecka polonijnego” to temat sympozjum, które odbyło się 19 marca w niedzielę w POSK-u w Londynie. Wśród poruszanych tematów znalazł się między innymi wykład o poszanowaniu językowej autonomii dziecka.

"Dwujęzyczność a rozwój dziecka polonijnego"
Fot. archiwum własne

 Sympozjum zostało zorganizowane przez Polską Macierz Szkolną i uświetniło obchody jej 70-lecia, które przypadają w tym roku. Zaproszonymi  prelegentami była miedzy innymi dr Aneta Nott-Bower, która wygłosiła bardzo interesujący wykład pt. „Kształtowanie środowiska językowego w domu i w szkole z poszanowaniem językowej autonomii młodego, dwujęzycznego człowieka”. Dr Nott-Bower podkreślała, jak ważne jest kultywowanie języka polskiego również w rodzinach mieszanych.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Paweł Duber z Nottingham Trent University, który poruszył bardzo istotny temat, mianowicie „Dwujęzyczność a problem edukacji historycznej młodzieży polskiej w Wielkiej Brytanii”. W jaki sposób przekazać wiedzę historyczną uczniom polonijnym, czego uczyć, ażeby historia nie była nudnym obowiązkiem. Rozwój języka metaforycznego u dzieci dwujęzycznych w wieku przedszkolnym był kolejnym tematem tego sympozjum, poruszonym przez dr Dorotę Gaskins z King’s College London. Czym jest metafora i za co jest odpowiedzialna. Dlaczego metafora jest ważna nie tylko w nauce, literaturze, ale również w życiu codziennym. O tym wszystkim mogliśmy usłyszeć podczas wykładu dr Gaskins. Natomiast dr hab. Anna Seretny z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadziła wykład zatytułowany: „W trosce o polszczyznę odziedziczoną, język pokoleń polonijnych”. Sympozjum zakończyło się wykładem mówiącym o tym, że „dwujęzyczność jest nośnikiem i pomostem w upowszechnianiu polskiej kultury”. Dr Aldona Guzik z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz dr hab. Paulina Rojek-Adamek, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, przytoczyły wnioski z badań dotyczących promocji polskiej kultury w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA.

Po każdym z wykładów wywiązały się ciekawe dyskusje pomiędzy prelegentami a uczestnikami, którzy otrzymali ogrom praktycznych porad do wykorzystania zarówno w domu, jak i w szkole. Zrodziło się wiele pomysłów, które polonijni nauczyciele z pewnością wdrożą w swoich szkołach.
Całodniowe sympozjum przebiegało w ciepłej i miłej atmosferze.

Napisane przez: Sylwia Wityńska

Oceń

0%
Zazwalaj na powiadomienia OK Nie dziękuję